Discipline PG100-KKG voor seizoen 2019-2020

Zoals eerder reeds is aangekondigd is de discipline PG100-KKG vanaf seizoen 2019-2020 komen te vervallen als officiële wedstrijd discipline. De voornaamste reden hiervoor is de zeer minimale inschrijvingen die wij hiervoor hebben ontvangen. Hoewel enkele jaren geprobeerd, lijkt hij niet van de grond te willen komen.

Naar aanleiding van dit besluit hebben diverse schutters hun teleurstelling hierover aan ons uitgesproken. Om die reden hebben we besloten deze schutters toch tegemoet te komen.We willen komend seizoen de discipline nog een kans geven om zich te bewijzen, echter onder de volgende voorwaarde:

  • Schutters krijgen de gelegenheid om zich in te schrijven voor de discipline PG100-KKG,
  • Er zal geen aparte serie voor PG100-KKG worden ingedeeld, maar de schutters zullen worden ingedeeld in de series met PG100-TR en/of PG100-Open schutters,
  • Indien er ruimte gebrek is, zullen de inschrijvingen voor PG100-KKG komen te vervallen,
  • Er zullen voor deze discipline geen prijzen worden uitgereikt,
  • Op het einde van het seizoen zal worden bepaald of er voldoende animo is en of de discipline voor het volgende seizoen wederom wordt meegenomen.

De wedstrijdleiding.

Scroll naar boven