Klasseringen 2015-2016

Hieronder staat de nieuwe PG100 indeling per klasse (H, A, B) voor het seizoen 2015-2016

Klasse_indeling_PG100_2015-2016
Toelichting:

Klasse H: gemiddelde score in 2014-2015 groter of gelijk aan 242

Klasse A: gemiddelde score in 2014-2015 groter of gelijk aan 225 en kleiner dan 242

Klasse B: gemiddelde score in 2014-2015 kleiner dan 225 

De Klasse indeling seizoen 2015-2016 is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare/verzamelde uitslagen over het afgelopen seizoen. Mocht u het niet eens zijn over uw indeling, dan verzoeken wij u om ons dit kenbaar te maken via het contact formulier van deze site. Graag uw bezwaar/twijfel duidelijk omschrijven. De grenswaarden van de klassen liggen echter vast. Wij zullen na overleg, u zo snel mogelijk berichten.

Een nieuwe schutter die nog nooit aan een PG wedstrijd heeft deelgenomen begint in de H-klasse. Dit geldt tevens voor schutters die 2 jaar geen of minder dan drie PG wedstrijden op de betreffende afstand hebben geschoten in de voorafgaande seizoenen.

Een schutter mag zelf verzoeken om ingedeeld te worden in een hogere klasse dan dat hij is ingedeeld omdat hij bv een andere/beter buks in gebruik heeft genomen. Ook kan een schutter door de organisatie in een hogere groep worden ingedeeld als, door bijvoorbeeld een andere buks dan het voorgaande seizoen, de schietresultaten een duidelijk beter resultaat laten zien.

Scroll naar boven