Operatie “Help de PG de winter door” is geslaagd

Iedereen heeft het moeilijk: we zijn onze vrijheid kwijt en menigeen ervaart de ernst van het Corona-virus, soms zelfs akelig dichtbij.

Ook instanties hebben het lastig en onze landelijke vereniging voor precisiegeweer schieten is daar geen uitzondering op.

Daarom hebben we gevraagd om de vereniging te helpen met een donatie onder het motto “Help de PG de winter door”. Als blijk van waardering kwam iedereen die doneerde naar eigen kunnen en ongeacht het bedrag, in aanmerking voor de gouden donateursbadge.

Heel veel PG schutters hebben daaraan gehoor gegeven. Het geld dat alle donateurs samen bijeengebracht hebben overtreft alle verwachtingen, namelijk € 2530, een fantastisch bedrag!

Hiermee heeft de PG50/PG100 een solide basis om, zodra dat weer kan, de activiteiten op te pakken en het precisiegeweerschieten binnen Nederland te faciliteren. We kunnen bijna niet wachten om weer te beginnen!

Aan allen die bijgedragen hebben: Heel hartelijk bedankt! Draag de gouden badge met trots.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om alsnog het voorbeeld te volgen en een donatie te doen. Het moet niet, maar wordt wel altijd gewaardeerd. Of er dan nog een gouden badge over is? Ze gaan wel snel … ????

Scroll naar boven