Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de schuttersvereniging Precisie Geweer Schutters Nederland (PGSN), gevestigd in Veen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64775704 (hierna: ‘SV PGSN). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SV PGSN mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de SV PGSN-website bezoeken of gebruiken.

1.            GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1          SV PGSN verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de SV PGSN aanbiedt;
 2. een aankoop doet bij de SV PGSN;
 3. een formulier invult voor enige SV PGSN-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de SV PGSN op te nemen.

1.2          De SV PGSN verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

                a.            naam;

                b.            voornaam;

                c.            adres;

                d.            e-mailadres;

                e.            telefoonnummer;

                f.             leeftijd;

                g.            geslacht;

                h.            functie;

                i.             bankrekeningnummer.

1.3          De SV PGSN kan deze gegevens gebruiken om:

 1. verzoeken van u in behandeling te nemen;
 2. u in te schrijven voor deelname aan een cursus, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de SV PGSN
 3. de dienstverlening aan u te verbeteren;
 4. de website van de SV PGSN te optimaliseren;
 5. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 6. een aanvraag voor een dienst van de SV PGSN aan u in behandeling te nemen.

2.            INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1          U kunt contact opnemen met de SV PGSN per e-mail aan info@SVPGSN.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de SV PGSN verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2          U hebt de volgende rechten:

 1. het recht van inzage;
  1. het recht op rectificatie;
  1. het recht op gegevenswissing;
  1. het recht op beperking van de verwerking;
  1. het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
  1. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3          De rechten vermeld in 2.2.a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de SV PGSN, zoals vermeld in 2.1.          

3.            BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1          De SV PGSN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2          De SV PGSN zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.            DERDEN

4.1          De SV PGSN zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de SV PGSN daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.            WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1          Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Scroll naar boven